משלחת מקצועית לגרמניה בתחום איכות הסביבה של נציגי תעשייה - 31.3-5.4.2019