קול קורא- הרחבת דרכי ענישה לתאגידים

משרד המשפטים פרסם קול קורא בעניין הרחבת דרכי ענישה לתאגידים.
נכון להיום דרכי הענישה לתאגיד מוגבלים לקנס, פיצוי לניזוק בגין סבל או נזק שנגרם כתוצאה מעבירה של התאגיד, והתחייבות להימנע מעבירה.
זאת, כמובן, בנוסף לעצם ההרשעה של התאגיד בפלילים.


בהתאם לקול קורא המצ"ב יש כוונה להרחיב את דרכי הענישה באופן שיכללו, בנוסף לאמור לעיל, גם צו מבחן ושירות לתועלת הציבור. אלה יוכלו להיקבע על ידי בית משפט עם הרשעה או ללא הרשעה של התאגיד.

צו מבחן עניינו הכפפה של התאגיד בתקופת המבחן לפיקוח של שירות מבחן תאגידי שמטרתו תהיה למנוע הישנות הנזק, פיקוח על תוכנית שנועדה לתיקון הנזק ופיצוי הנפגעים. מדובר בהכפפה של התאגיד לתקופת מבחן שתקבע לפיקוח של מפקח משירות המבחן שיוקם ביחס לצו כפי שנקבע על ידי בית משפט. כפי שעולה מהקול קורא, נשקלות סמכויות פיקוח רחבות, לרבות מתן הוראות לתיקון ליקויים בתאגיד, הוראות לעניין יישום תוכנית אכיפה או הוראות לתיקון הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירה ואף נשקלת מתן סמכות לעניין הוראה לפרסום דבר העבירה וההרשעה.

שירות לתועלת הציבור מתייחס לאפשרות להטיל על התאגיד ביצוע של שירות לטובת הציבור או הקהילה. כפי שעולה מהמסמך המצ"ב, גם כאן, נשקלות סמכויות רחבות ביחס לסוג השירות שניתן יהיה להטיל, מי יבצע אותו וכן הלאה.

בקשתנו לארכה בזמן התגובה התקבלה ועומדת על ה-27 לינואר 2018.

 התייחסויות יש להעביר לעו"ד אייל פרובלר ממונה משפט ורגולציה 03-5198835 eyalp@industry.org.il


לצפיה בקול הקורא, לחץ על קישור זה.