מענקים לצרכני גז טבעי מרוחקים

 

  • התאחדות התעשיינים פועלת באופן שוטף בכדי לעזור למפעלים להתחבר לרשת החלוקה של הגז הטבעי.

 

  • לאחרונה פורסם על ידי משרד האנרגיה, מכרז המאפשר לצרכנים מרוחקים להתחבר בקלות רבה יותר למערכות חלוקת הגז הטבעי. במסגרת המכרז יינתנו מענקים שיבטלו בעבור הצרכנים העתידיים את תוספת התשלום שהיו נאלצים לשלם כ"תוספת דמי חיבור לצרכן מרוחק". סך המענקים יעמוד בשלב הראשון על 40 מיליון שקל, כאשר משרד האנרגיה יבחן את האפשרות להגדילו ב 40 מיליון שקלים נוספים.

 

  1. הבקשה למענק תוגש על ידי בעל רישיון החלוקה עבור מקטע שעתיד לחבר צרכן או קבוצת צרכנים לרשת חלוקה. היקף הצריכה השנתית של הצרכן המרוחק או ההיקף המצטבר של כלל הצרכנים בקבוצת צרכנים מרוחקים, שעתידים להתחבר למקטע החלוקה, יעמוד לכל הפחות על 150,000 מ"ק, לכל ק"מ קו חלוקה.

 

 

  • בכל שאלה בנושא אתם מוזמנים לפנות לאגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים, לאלעד נצר בפלאפון 054-6291888 דוא"ל: elad@industry.org.il