השתלמויות

לא רק קורנפלקס- סדרת השתלמויות בנושא הטמעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), שנערכו ב-2016.

נושאי ההדרכה:

  • חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) – "לא רק קורנפלקס" – עו"ד רוית ארבל  
  • עיקרי השפעת החוק על יצרני המזון (ייצור) – עו"ד רוית ארבל
  • השרשרת הלוגיסטית – מהמפעל עד לרשתות השיווק – רוברט סגל
  • יבוא וייצוא - עיקרי השינויים – רוברט סגל
  • ענישה ועיצומים כספיים – עו"ד רוית ארבל
  • פאנל שאלות תשובות - בהשתתפות  אינג' אלי גורדון וצוות שרות המזון הארצי