מפגש עדכון לתעשיינים בצפון יישום החלטת הממשלה לפיתוח הצפון 24.10.17


מפגש עדכון לתעשיינים בצפון יישום החלטת הממשלה לפיתוח הצפון 24.10.17