צור עסקה

עסקאות / נמצאו 28 עסקאות

נושא העסקה
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000575315

  מכרז לעריכה וייצור מעגלים מודפסים

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 279, טלפון: 03-6976428

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100245
 • תאריך פרסום:
  14/02/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  07/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975340
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000578971

  מכרז לייצור מקומי והספקת פריטי מרכבה

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 298, טלפון: 03-6975266

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100246
 • תאריך פרסום:
  14/02/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  07/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975340
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000576369

  רכש מפתח כח חשמלי נטען

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 257, טלפון: 03-6977307

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100247
 • תאריך פרסום:
  14/02/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  07/03/2019
 • מיקום בארץ:
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000580321

  רכש גנרטור 100 KVA + חופת מזג אויר

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר D25, טלפון: 03-6977166

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100248
 • תאריך פרסום:
  14/02/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  06/03/2019
 • מיקום בארץ:
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975340
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז:102669900נושא:התקשרות לאספקת מטפיםתאריך פרסום:14/02/2019סוג מכרז:רכשיחידה מפרסמת:אגף הרכשעלות השתתפות:₪ 0מועד אחרון להגשה:17/03/2019בשעה:11:00

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100251
 • תאריך פרסום:
  14/02/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  17/03/2019
 • מיקום בארץ:
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנת מערכת להזנת חנקן נוזלי מצובר החנקן הקיים לחוות מקפיאים מרכזית באגף מעבדות, במרכז הרפואי, תל השומר מכרז מס' 21998035

  1. אנו מבקשים לקבל הצעות מחיר למכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנת מערכת להזנת חנקן נוזלי מצובר החנקן הקיים לחוות מקפיאים מרכזית באגף מעבדות, במרכז הרפואי שיבא, תל השומר,  על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

  2. מסמכי המכרז נמצאים באתר "מנהל הרכש הממשלתי", ניתן  לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז ללא עלות. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז במחלקה לבנא"מ, ביתן 65, תל השומר, בימים א-ה' בין השעות 09:00 – 14:00.
          
  3. על המציע להציע שתי חלופות :
  חלופה ראשונה – החלפת כל הצנרת הקיימת באולמות הישנים (שלבי ביצוע ב' וג'. ראה בהמשך) במערכת חדשה.
  חלופה שנייה - החלפת קטעים של הצנרת הקיימת והוספת צנרת חדשה שתתחבר לצנרת קיימת. הספק שיבחר יוודא שצנרת זו תקינה וניתן להתחבר אליה באופן ישיר באמצעות ביונט מקורי מבודד ואקום (ולא באמצעות חיבור ישיר שאיננו מבודד ואקום).

  4. סיור קבלנים יתקיים בתאריך , 3.3.19 יום א', החל משעה 10:00 ועד השעה 12:00, נקודת מפגש: חדר דיונים - סדנא. איש קשר: משה חגאי 052-6667803

  5. על המציע להיות אזרח ותושב ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל.

  6. על המציע להגיש תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

  7. חברה המגישה הצעת מחיר חייבת לצרף להצעתה את המסמכים הבאים (סעיפים אלו הינם תנאי סף):
  א. ערבות בנקאית בגובה 85,000 ₪ ותהיה בתוקף עד לתאריך 15.8.2019
  ב. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו – 1976.
  ג. אישור על היותו אזרח ותושב ישראל כנדרש בסעיף 5 לעיל.
  ד. תצהיר העדר הרשעות כאמור בסעיף 6 לעיל.
  ה. אישור חתום על השתתפות בסיור הקבלנים.
  ו. סעיף 7 המופיע במפרט המכרז, הינו על כל סעיפיו, חלק בלתי נפרד מתנאי הסף.

  9. המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק כל עבודה (גם במקרה שקיימת הזמנת שירותים) כל עוד תוואי המערכת לא אושר ע"י המזמין לייצור.

  10. המזמין רשאי להגדיל, להקטין, להוסיף או לבטל כליל כל סעיף בהזמנת העבודה. כל עוד תוואי המערכת לא אושר ע"י המזמין לייצור.

  11. בית החולים שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל את היקף ההזמנה/חוזה עד 100% מהיקפו. כמו כן שומר לעצמו ביה"ח את הזכות להקטין או לבטל לחלוטין סעיפים בודדים בכתב הכמויות. כל עוד תוואי המערכת לא אושר ע"י המזמין לייצור.

  12. זמן ביצוע – 3 שנים.

  13. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 10%, או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.

  14. מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, אינו מתחייב למסור את כל העבודה לחברה אחת ושומר לעצמו את הזכות לפצל אותה למספר חברות לפי שיקולים מקצועיים ו/או תפעולים.

  15. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. כמו כן אנו רשאים לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות.

  16. את הצעות המחיר, בצרוף כל המסמכים, יש להכניס לתיבת מכרזים מס' 2 הנמצאת במחלקה לבנא"מ ביתן 65, עד יום ב' בתאריך: 15.4.2019  בשעה: 11:00.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל-השומר
 • מספר סידורי
  100249
 • תאריך פרסום:
  13/02/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  14/04/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  משה חגאי
 • טלפון נייד:
  052-6667803
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

   

  מספר מכרז:102714410נושא:אספקת שטיחי גומיתאריך פרסום:05/02/2019סוג מכרז:רכשעלות השתתפות:₪ 0מועד אחרון להגשה:03/03/2019בשעה:11:00הערות:ההצעה תוגש באמצעות תיבת הצעות אלקטרונית בהתאם להוראות נספח התיבה האלקטרונית המצ"ב. 

  ספק המעוניין להשתתף במכרז נדרש ליצור קשר במייל Eran.radenski@iec.co.il על מנת לקבל טופס לרישום פרטי ספק במערכת.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100250
 • תאריך פרסום:
  05/02/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  03/03/2019
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  פרטים
  מספר מכרז: 080003410 נושא: שירותי הרכבת עמודי מתח עליון ועל באתר על ידי הקבלן תאריך פרסום: 31/01/2019 סוג מכרז: רכש יחידה מפרסמת: אגף הרכש עלות השתתפות: ₪ 0 מועד אחרון להגשה: 03/03/2019 בשעה: 11:00הערות:כנס מציעים: השתתפות בכנס הינה חובה למי שמעוניין להשתתף במכרז. 
  הכנס הראשון יתקיים בתאריך: 12.2.19 בשעה: 9:30, מקום המפגש: במשרד מחוז הדרום (מרכז הטכני) בת"א, רח' קרמניצקי 7, בת"א, חדר ישיבות בקומה 2. 
  הכנס השני יתקיים בתאריך: 14.2.19 בשעה: 9:30, מקום המפגש: במשרד אזור חדרה, ברחוב צה"ל 50, חדר ישיבות בקומה שניה. 
  ניתן להשתתף בכנס אחד בלבד. 
  על מנת להשתתף בכנס הספקים יש לפנות לדוד חן, בדוא"ל david.chen@iec.co.il, או בטלפון 076-8631595 עד ליום 21.2.19.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100244
 • תאריך פרסום:
  31/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  03/03/2019
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דימה לויט
 • טלפון נייד:
  0768634625
 • דוא”ל:
  levitd@iec.co.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי רגיל מס' 877/18 לאספקת חבקים (דינמיים והידראוליים) גריפים מצמדים ומחברונים

  חברת מי אביבים 2010 בע"מ מבקשת לקבל הצעות עבור:

   

  מכרז פומבי מס' 877/18 לאספקת חבקים (דינמיים והידראוליים) גריפים מצמדים ומחברונים:

   

  המועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: ביום ד' 06.02.2019 בשעה 15:00

  המועד אחרון להגשת הצעות: ביום ד' 13.02.2019 בשעה 12:00

  את ההצעה יש להגיש בימים א' - ה' בין השעות 07:00-15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת מי אביבים 2010 בע"מ, שד' שאול המלך 37, תל אביב, בניין אמות אירופה, קומת כניסה, ועד השעה 12:00 במועד האחרון להגשת ההצעות.פרטים נוספים במחלקת רכש והתקשרויות בטלפון 03-7736129 או באימייל nadiais@mei-avivim.co.il

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  מי אביבים
 • מספר סידורי
  100224
 • תאריך פרסום:
  28/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  13/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  טכ' 137/2018 - רכש מזגנים
  28/01/2019    תאריך פרסום
  07/03/2019 12:00    תאריך אחרון להגשת
  הצעות/מועמדות

  1.לצורך קבלת מידע לעניין תקופת ההתקשרות, תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ומידע נוסף רלבנטי, על המציע לעיין במודעת הפרסום ובמסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת: www.haifaport.co.il
  2.על המציע להדפיס את מסמכי המכרז וההסכם מאתר האינטרנט של חב' נמל חיפה בכתובת דלעיל.
  מציע רשאי לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת נמל חיפה ללא תשלום.
  3.את ההצעות יש להגיש עד ליום 07.3.2019 שעה 12:00 לתיבת המכרזים הממוכנת.
  4.לברורים נוספים ניתן לפנות בטלפון:04-8518858 או דוא"ל maya.cohen@haifaport.co.il לגב' מאיה כהן.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  נמל חיפה
 • מספר סידורי
  100226
 • תאריך פרסום:
  28/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  07/03/2019
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז מס' 2185
  תכנון, ייצור, אספקה אחריות ותחזוקה של מתקני/ערסלי פלדה
  1 .רכבת ישראל בע"מ )להלן: "הרכבת" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להגיש הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת,
  לרכישת מתקן/ערסל להובלת גלילי פלדה במשקלים שונים וללא קשירתם )להלן: "השירותים"( והכל כמפורט
  במסמכי המכרז.
  תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
  המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז. תנאים אלו מפורטים במסגרת מסמכי
  המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 2019/01/24.
  2 .מפגש מציעים חובה:
  מפגש מציעים חובה ייערך ביום ה' 2019/02/07 בשעה 00:11 בכניסה לסדנה במתחם קישון, חיפה. יש
  לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ולהעלותן במפגש המציעים. לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות
  בכתב בלבד לא יאוחר מיום 2019/02/20 לידי עדיאל דעי - רכז התקשרויות, לדוא"ל: il.co.rail@Adield.
  3 .מועד הגשת ההצעות למכרז:
  הגשת ההצעות תהא ביום ה', 2019/03/07 בין השעות 30:08 - 00:13 ,לתיבת המכרזים מס' 7 ,הנמצאת
  בקומת הלובי בבניין הנהלת הרכבת, רח' יוספטל 1 ,לוד.
  4 .מסמכי המכרז יהיו ניתנים לעיון והורדה החל מיום 2019/01/24 דרך אתר האינטרנט של הרכבת שכתובתו:
  il.co.rail.www ,תחת הלשונית: "מכרזים", בהתאם למס' המכרז שבנדון. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת
  הפרסום באתר האינטרנט לנוסח מודעת הפרסום בעיתון, יהא הנוסח המתפרסם בעיתון הנוסח הקובע. בכל
  מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט, יהא
  נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  רכבת ישראל
 • מספר סידורי
  100228
 • תאריך פרסום:
  24/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  07/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000578851

  עגלת שרות 3 מצבים

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 244, טלפון: 08-9222890

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הבטחון
 • מספר סידורי
  100239
 • תאריך פרסום:
  24/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  07/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000577896

  ארגז,שינוע; עץ,מערכת 5פ' **

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 240, טלפון: 08-9222893

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הבטחון
 • מספר סידורי
  100240
 • תאריך פרסום:
  24/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  31/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000577893

  מיסבים גלילי, חיבור קפיץ

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 240, טלפון: 08-9222893

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הבטחון
 • מספר סידורי
  100241
 • תאריך פרסום:
  24/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  11/04/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000578169

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 240, טלפון: 08-9222893

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הבטחון
 • מספר סידורי
  100242
 • תאריך פרסום:
  24/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  31/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז 02/2019
  "אספקה והתקנה מערכות אבטחה ומיגון אלקטרוני במתקני התאגיד"
  למידע נוסף ראה קובץ מצורף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  תאגיד המים מעיינות החוף
 • מספר סידורי
  100243
 • תאריך פרסום:
  24/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  27/02/2019
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז מספר 2/19
  מכרז מסגרת לייצור, אספקה, והצבה של מבנים טרומיים לחברת נתיבי איילון בע"מ
  חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת מיוחד לאספקת מבנים טרומיים במסגרת פרויקטים שונים שהחברה מקדמת, כדלקמן:
  1.תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  2.תנאי סף:
  לאור המורכבות המיוחדת הכרוכה בביצוע העבודות נשוא המכרז, חשיבותן ומהותן, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר, כדלקמן:
  2.1.קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בענף 100 או בענף 140;
  2.2. קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
  2.3. בעל תו תקן ISO 9001 בתוקף בתחום מבנים מוכנים;
  2.4.בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כקבלן ראשי, בייצור, אספקה והצבה של לפחות 5 מבנים טרומיים עבור מזמינים ציבוריים, אשר שטחו של כל אחד מהמבנים הנ"ל הנו 45 מ"ר לפחות; 
  2.5.בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בטיפול סטטוטורי הנדרש לצורך הצבתם ואכלוסם של שלושה מבנים טרומיים לפחות;
  2.6.ביצע עבודות הנדסה אזרחית בקשר עם הצבת מבנים טרומיים באתר מזמין העבודה (כגון: ביסוס, חיבור לתשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב, גמר ופיתוח, התקנת מערכות וכו'), בהיקף כספי שנתי ממוצע של לפחות 500,000 ₪ (לפני מע"מ) בשנים 2015, 2016 ו- 2017;
  2.7.המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 100,000 ש"ח (מאה אלף שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;
  2.8.אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
  2.9.בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
  תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
  3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.
  4.מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  5.הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה במגדל העסקים "עזריאלי ראשונים", קומה 7, שדרות נים 2, ראשון לציון, לא יאוחר מיום 10.2.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
  6.מפגש המציעים יתקיים ביום 23.1.2019 בשעה 11:30 מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
  7.עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
  8.החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
  9.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
  10.מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  נתיבי איילון
 • מספר סידורי
  100229
 • תאריך פרסום:
  23/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  10/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי  90-11/19

  שם המכרז: שקיות BIO HAZARD וציטוטוקסיקה למוסדות שירותי בריאות כללית

  תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 23.01.2019

  מועד אחרון להגשה: 28.02.2019 עד לשעה 12.00

  מועד אחרון לשאלות: 11.02.2019 עד לשעה 12:00

  מסמכי המכרז

  הצעת מחיר

  מודעה

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  שירותי בריאות כללית
 • מספר סידורי
  100234
 • תאריך פרסום:
  23/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  28/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי מספר 09/19 לביצוע עבודות דפוס
  1.בנק ישראל (להלן: "הבנק") מזמין בזה הצעות לביצוע עבודות דפוס (להלן- "העבודות" או "השירותים"), הכל על פי האיפיון המפורט במסמך הגדרת השירותים המצורף כחלק ד למסמכי המכרז (להלן: "המיפרט") וכמתואר להלן. השירותים המלאים מפורטים  במסמכי המכרז.
  2.תקופת ההתקשרות היא ל 3 שנים (כפוף לאפשרות הבנק בהסכם ההתקשרות לקצרה). כמו כן, הבנק רשאי לממש אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת בין לשירותים מסוימים הנכללים במכרז ובין לכל הכלול בו, עד 2 שנים נוספות. כמו כן, הבנק רשאי לרכוש בתקופת ההסכם שירותים נוספים מהזוכה בהתאם לזכויות ברירה המפורטות בהסכם ההתקשרות.
  3.רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר עומד במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בכל הדרישות המפורטות להלן: 
  3.1.המציע הוא אזרח ישראל, או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים והתצהירים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
  3.2.המציע ביצע עבודות דפוס בהיקף כולל של  500,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2015-2017.
  3.3.למציע ניסיון בביצוע עבודות דפוס לשלושה ארגונים ציבוריים בהיקף כולל של 100,000 ₪ לפחות בכל שנה בין השנים 2015-2017. 
  בסעיף זה: ארגון ציבורי הוא משרד ממשלתי, תאגיד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד עירוני, קופת חולים, אוניברסיטה וכל "גוף מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.
  3.4.למציע בית הדפוס ו/או סניף פעיל של המציע המצוי בגבולות העיר ירושלים ו/או בטווח של עד עשרה קילומטרים מגבול שטחה המוניציפאלי. 
  4.רק הצעה שתזכה בניקוד איכות מינימלי כמפורט במסמכי המכרז, תוכל לזכות במכרז.
  5.ההצעות למכרז יוגשו במערכת מכרזים אלקטרונית, כמפורט בסעיף 6 לחלק א למסמכי המכרז. לתשומת לב המציע הרישום המקדים למערכת המכרזים האלקטרונית ומגבלות גודלי הקבצים שניתן לטעון למערכת.
  6.המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ‏יום שלישי 12 פברואר 2019 , בשעה 12:00.
  7.מסמכי המכרז במלואם נגישים באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו: www.boi.org.il, תחת "מכרזים והתקשרויות", וניתן להוריד אותם משם.
  8.הודעה זו מתפרסמת גם באתר הבנק, בעברית ובערבית, וכן בעיתון בשפה הערבית. יחד עם זאת הנוסח המחייב הוא הנוסח בשפה העברית. לבירורים ניתן לפנות בטלפון 02-6552009 או בדוא"ל tenders@boi.org.il.
  9.הבנק רשאי, בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים במסמכי המכרז (לרבות שינוי מועדים, תנאי סף ופרטים אחרים, מיוזמתו או כתשובה לשאלות המציעים). כל שינוי יהיה בכתב, יפורסם באתר האינטרנט של הבנק ויובא לידיעת כל הגורמים שפנו בשאלות הבהרה, ואם נערך כנס מציעים - למי שלקח בו חלק.
  הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי
  במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז
  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  בנק ישראל
 • מספר סידורי
  100231
 • תאריך פרסום:
  22/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  12/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז לאספקת שקי דואר 

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  דואר ישראל
 • מספר סידורי
  100230
 • תאריך פרסום:
  21/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  12/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  משה מורן
 • טלפון נייד:
  054-2888785
 • דוא”ל:
  moshem@postil.com
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי  90-08/19

  שם המכרז: לאספקת גלילי נייר תרמיים למוסדות שירותי בריאות כללית

  תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 21.01.2019

  מועד אחרון להגשה: 25.02.2019 עד לשעה 12.00

  מועד אחרון לשאלות: 06.02.2019 עד לשעה 12:00

  מסמכי המכרז

  הצעת מחיר

  מודעה

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  שירותי בריאות כללית
 • מספר סידורי
  100235
 • תאריך פרסום:
  21/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  25/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  למכירה תא איבוק למצבעה אלקטרוסטטית כולל ציקלון ואפטר פילטר. התא כולל 10 אקדחים אוטומטים של SAMES (5 מכל צד, כפי שניתן לראות בתמונה) + אקדח ידני

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  שפיר שנרך
 • מספר סידורי
  100222
 • תאריך פרסום:
  17/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  30/04/2019
 • מיקום בארץ:
  דרום
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי: שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקת כלי רכב ייעודי לטיפול באירועי חומרים מסוכנים, עבור רשות שדות התעופה 2018/070/0320/00 :המכרז' מס מועד אחרון להגשת הצעות: 2019/02/21 עד השעה 00:10 03-9750967/581 :טלפון 03-9711296 :פקס michaelgr2@iaa.gov.il גרינברג מיכאל מר: קשר איש תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: il.gov.iaa.www) תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות"). בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  רשות שדות התעופה
 • מספר סידורי
  100225
 • תאריך פרסום:
  17/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  21/02/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  גרינברג מיכאל
 • טלפון נייד:
  03-9711296
 • דוא”ל:
  michaelgr2@iaa.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז לאספקת שקיות אשפה

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  עיריית ירושלים
 • מספר סידורי
  100232
 • תאריך פרסום:
  15/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  12/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי  90-05/19

  שם המכרז: אספקת שירותי פינוי שפכים ממוסדות הכללית

  תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 09.01.2019

  מועד אחרון להגשה: 14.02.2019 עד לשעה 12.00

  מועד אחרון לשאלות: 28.01.2019 עד לשעה 12:00

  מסמכי המכרז

  מודעה

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  שירותי בריאות כללית
 • מספר סידורי
  100236
 • תאריך פרסום:
  09/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  14/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

   פומבי מס' בנ – 2018/2944
  ייצור ואספקת מערכות מגני גומי )SYSTEMS FENDERING)
  עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
  1 .חברת נמל אשדוד בע"מ, )להלן: "חברת הנמל"(, מעוניינת לקבל הצעות לייצור ואספקת מערכות מגני
  גומי )SYSTEMS FENDERING )עבור חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן: "העבודות"(.
  2 .רשאי להגיש הצעות למכרז מי שמתקיימים בו, במועד הגשת ההצעה,במצטבר, התנאים הבאים:
  2.1 המציע הינו יצרן מגני גומי ו/או יבואן מורשה מטעם היצרן ליבוא מגני גומי ו/או ספק מורשה
  מטעם היבואן המורשה לאספקת מגני גומי; וגם
  1.1 החל משנת 1008 ועד למועד אחרון להגשת ההצעות, ליצרן מגני הגומי ניסיון מוכח בייצור מגיני
  גומי, מהסוגים הבאים: "bonded/molded "וגם "buckling ,"עבור חמישה )5 )לקוחות לפחות;
  וגם
  2.1 ליצרן מגני הגומי המוצעים אישור תקף לתקן 2015:9001 ISO לביצוע עבודות נשוא המכרז, או
  תקן מקביל שיאושר על ידי חברת הנמל, ממכון המוסמך ליתן הסמכות לתקן ; וגם
  2.1 למציע ו/או לבעל השליטה בו, אין ניגוד עניינים בקשר לביצוע העבודות עבור חברת הנמל; וגם
  5.1 המציע מחזיק באישורים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-2976 ,כמפורט במסמכי
  המכרז.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  נמל אשדוד
 • מספר סידורי
  100238
 • תאריך פרסום:
  07/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  25/03/2019
 • מיקום בארץ:
  דרום
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי  90-04/19

  שם המכרז: אספקת ומילוי גלילי גזים רפואיים עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

  תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 02.01.2019

  מועד אחרון להגשה: 24.02.2019 עד לשעה 12.00

  מועד אחרון לשאלות: 23.01.2019 עד לשעה 12:00

  מסמכי המכרז

  הצעת מחיר - בתי חולים

  הצעת מחיר - מחוזות

  מודעה

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  שירותי בריאות כללית
 • מספר סידורי
  100237
 • תאריך פרסום:
  02/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  24/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מבקש לקבל הצעות לאספקת ריהוט מעבדתי למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.המשרד מזמין בזה הגשת הצעות לייצור, אספקת, הרכבת והתקנת פריטי ריהוט מעבדתי מסוגים שונים וציוד נלווה, לרבות ביצוע עבודות ריהוט בעץ, מתכת, נירוסטה, שולחנות, כיורי נירוסטה, מדפים, ארונות עץ ומתכת וכו', הכל בהתאם למופיע במפרטים הטכניים המצורפים 

  למידע נוסף

   

   

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • מספר סידורי
  100216
 • תאריך פרסום:
  31/12/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  10/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים