בואו להפוך ידע לכח, עם החוקרים המובילים של מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל