צמיחת ענפי פלסטיקה גומי ואריזות באמצעות חדשנות ויצור מתקדם - 6.8.20