נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל עבור רוה"מ: הנחייתך לביטול ההתייקרות הארנונה לשנת 2021