יום ראיונות באזור תעשייה ברקן 13.03.2019

 

במסגרת עבודתנו ניתן סיוע למפעלים בא. ת ברקן לאיתור וגיוס כח אדם פלסטינאי,

פעילות חשובה זו נערכה בשיתוף פעולה עם אגף כלכלה ומתאם פעולות בשטחים.