מסלולי מימון חדשים להשקעה ולהון חוזר

שני מסלולי מימון חדשים שפעילים בימים אלה, למטרות השקעה ולהון חוזר :

1. קרן בערבות מדינה – בימים אלה, נפתח מסלול חדש של הלוואות לטווח ארוך (עד 12 שנים), למטרות השקעה במכונות
    וציוד בתעשייה, גם למפעלים שמחזור המכירות שלהם נמוך מ-25 מיליון ₪.

2. הנהלת הקרן ההדדית מאפשרת בימים אלה הגשת בקשות להלוואות להון חוזר ולהשקעה לחברי האיגוד, החברים גם 
    בקרן ההדדית, מומלץ לבחון את האפשרות להגיש בקשה.

לתשומת ליבכם! אישור ההלוואה הינו על בסיס ניתוח כלכלי/עסקי המבוצע ע"י הגופים המתאמים, ובכפוף לשיקול דעת הבנק.

תנאי ההלוואות :

הלוואות להון חוזר – עד 5 שנים כולל שנה גרייס, מקסימום 2.8 מליון ₪.

 1. ריבית - פריים + 0.9%
 2. ערבות של הקרן ההדדית 70%
 3. 15% בטחונות כספיים של התעשיין  
 4. ערבות בעלים אישית על כל סכום ההלוואה

הקרן מעבירה לדן אנד ברדסטריט לבדיקה כלכלית ולהכנת המלצה להמשך טיפול.

דרישות:

 • דמי חבר לקרן ההדדית ולהתאחדות לתקופת ההלוואה + נדרשת שנת הכשרה (ותק של שנה בקרן מבעוד מועד בקשת ההלוואה).
 • 0.5% פרמיית סיכון שנתית לקרן ההדדית (סה"כ הלווה ישלם ריבית של  0.9+0.5=1.4%)

לאחר מכן, מועבר לבנקים התומכים לבדיקה: מזרחי, פועלים.

הלוואת לצורך ציוד – עד 12 שנים כולל שנה גרייס , מקסימום 6 מיליון ₪,  מחזור עסקים עד 150 מליון ₪ שנתי.

 1. ריבית - פריים + 1.9%
 2. ערבות של הקרן ההדדית -  60%  
 3. שעבוד המכונה לבנק
 4. ערבות בעלים אישית על כל סכום ההלוואה.

הלווה מגיש את התוכנית העסקית שלו  לגיזה או תבור , לבדיקה ולצוות אשראי של הקרן ההדדית  אשר ממליץ  לבנק את ההחלטה אם להמשיך או לא.

דרישות:

 • דמי חבר לקרן ההדדית ולהתאחדות לתקופת ההלוואה + נדרשת שנת הכשרה.
 • 0.25% פרמיית סיכון לקרן ההדדית לשנה שתשולם מראש

לאחר מכן מועבר לאחד מן הבנקים התומכים : אוצר החייל, מרכנתיל, בינלאומי ובנה"פ.


צרו איתנו קשר להתייעצות ובדיקת אפשרות להגשת בקשות להלוואה: oren@industry.org.il