סדנה מקצועית להכרת תחום השרטוט


התאחדות התעשיינים מרחב דרום וחברת גל תעשיות מזמינים אתכם להכשרה מקצועית בנושא שרטוט.

מועד: יום שני, 11.11.19 בין השעות 8:30-15:30

מקום: משרדי התאחדות התעשיינים מרחב דרום, הגורן 6 א.ת עומר

מטרת הסדנה: הכרת תחום השרטוט, מתן מידות, טולרנסים ודרישות.

נושאי הלימוד:

  • מתן מידות בשרטוט )מידות פונקציונליות, מידות לייצור, מידות לביקורת)
  • התאמת חופש או לחיצה בין חלקים
  • דרישות גיאומטריות ומתי נשתמש בהן
  • בחירה וסימון שטחי מוצא בשרטוט
  • פענוח ורישום דרישות גיאומטריות בשרטוט
  • סימון דרישות טיב השטח ושליטה בקווי העיבוד השבבי

פרטים נוספים בהמשך
מרחב דרום, 08-6466705 , danaa@industry.org.il