קורס מעשי בדיני עבודה 10.5 ZOOM

קורס מעשי בדיני עבודה 

10.5.22-26.7.22

12 מפגשי ZOOM | ימי שלישי | 10:00-12:00

 

קהל היעד:

 לעוסקים בניהול משאבי אנוש, רווחה, שכר, הדרכה, יעוץ ופיתוח, השמת עובדים, גיוס ואבחון וכן מנהלי כספים ומנהלי חברות קטנות עד בינוניות האמונים, בין היתר, על ניהול ההון האנושי.

 

מטרת הקורס:

 היכרות עם דיני העבודה ומערכת יחסי העבודה והקניית ידע וכלים מעשיים החל משלב הקבלה לעבודה דרך סוגיות מגוונות בהעסקה וכלה בהליכי סיום עבודה.

נושאי הקורס:

מבוא לדיני עבודה | הגדרת עובד מעביד, סוגיות בגיוס עובדים, חוזה עבודה, הסכמים קיבוציים ועוד.

תלושי שכר | תיקון 24 לחוק הגנת השכר, הלנת שכר, ניכויים אסורים ומותרים משכר, שכר מינימום ועוד.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה | אכיפה פלילית ומינהלית של יחסי עבודה ועוד.

חוק שעות עבודה ומנוחה | שעות עבודה, ניהול נוכחות, עבודה בלילה, עבודה במנוחה השבועית, שעות נוספות גלובליות, דמי מחלה, דמי חגים ועוד.

פנסיה | הסכמי פנסיה וצווי הרחבה, זכות הבחירה של העובד, דיווח אחיד, תפעול ושיווק, סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ועוד.

סיום העסקה | מגבלות על פיטורים, חובת שימוע, הודעה מוקדמת, זכאות לפיצויים ועוד.

לצפייה בסילבוס המלא - לחץ כאן

עלויות:

לחברי התאחדות התעשיינים 780 ₪

 לחיצוניים 1,950 ₪ 

המחירים אינם כוללים מע"מ

 

תעודת גמר:

בסיום הקורס תוענק תעודת גמר מטעם ההתאחדות התעשיינים

לפרטים נוספים: שיר קורקין, מרחב דרום | 08-6466705 | shirk@industry.org.il