המועדון העסקי למנהלים בתעשייה בצפון - ניהול משבר – נחל האסי וקיבוץ ניר דוד

מפגש המועדון העסקי למנהלים בתעשייה בצפון - בנחל האסי וקיבוץ ניר דוד

בוטל 

סדר יום

לפרטים נוספים: אביטל וידר 052-6942462 , avitalv@industry.org.il