קורס מעשי בדיני עבודה 1.11 ZOOM
קורס מעשי בדיני עבודה 
1.11.2021-17.1.2022 
12 מפגשי ZOOM | ימי שני | 9:30-11:30

 

קהל היעד:
 לעוסקים בניהול משאבי אנוש, רווחה, שכר, הדרכה, יעוץ ופיתוח, השמת עובדים, גיוס ואבחון וכן מנהלי כספים ומנהלי חברות קטנות עד בינוניות האמונים, בין היתר, על ניהול ההון האנושי.
 
מטרת הקורס:
 היכרות עם דיני העבודה ומערכת יחסי העבודה והקניית ידע וכלים מעשיים החל משלב הקבלה לעבודה דרך סוגיות מגוונות בהעסקה וכלה בהליכי סיום עבודה.
 
נושאי הקורס:
מבוא לדיני עבודה | הגדרת עובד מעביד, סוגיות בגיוס עובדים, חוזה עבודה, הסכמים קיבוציים ועוד.
תלושי שכר | תיקון 24 לחוק הגנת השכר, הלנת שכר, ניכויים אסורים ומותרים משכר, שכר מינימום ועוד.
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה | אכיפה פלילית ומינהלית של יחסי עבודה ועוד.
חוק שעות עבודה ומנוחה | שעות עבודה, ניהול נוכחות, עבודה בלילה, עבודה במנוחה השבועית, שעות נוספות גלובליות, דמי מחלה, דמי חגים ועוד.
פנסיה | הסכמי פנסיה וצווי הרחבה, זכות הבחירה של העובד, דיווח אחיד, תפעול ושיווק, סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ועוד.
סיום העסקה | מגבלות על פיטורים, חובת שימוע, הודעה מוקדמת, זכאות לפיצויים ועוד.

 

עלויות:
לחברי התאחדות התעשיינים 780 ₪
 לחיצוניים 1,950 ₪ 
המחירים אינם כוללים מע"מ
 
תעודת גמר:
בסיום הקורס תוענק תעודת גמר מטעם ההתאחדות התעשיינים

לפרטים נוספים, המכללה לניהול בתעשייה, 03-5198734, danaa@industry.org.il