מפגש היכרות של שירותי האיגוד והתאחדות התעשיינים 26.4.2021

ברצוננו להזמינכם למפגש היכרות עם קבוצה ממוקדת של שירותי האיגוד וההתאחדות.

עם כניסתו של אלי כהן לתפקיד יו"ר האיגוד בתחילת השנה, התחלנו במהלך להגברת השימוש והפקת תועלת של חברי האיגוד מסל שירותי ההתאחדות.

במסגרת זו, הוקם צוות בהובלת חבר האיגוד צור שומן מחברת במביפלסט, שערך מיפוי והגיש המלצות לפעולות לביצוע.

ההמלצה העיקרית היא קיום מפגש להצגת מספר מצומצם מבין שירותי ההתאחדות, כאלה שאנו מעריכים שיכולים להפיק עבורכם תועלת מירבית :

  • מיצוי מסלולי מענקים ממשלתיים
  • קרן הלוואות בתנאים נוחים לחברי התאחדות, החברים גם בקרן ההדדית
  • ייעוץ בנושאי דיני עבודה
  • מערכת הזדמנויות עסקיות – הזרמת מידע על מכרזים רלבנטיים לפעילות החברה
     

המפגש הראשון ייערך ביום שני, 26.04.2021, בין השעות 10:00-11:30
 

המפגש הוא למוזמנים בלבד, ויכלול מספר קטן של תעשיינים על מנת שתוכלו להפיק ממנו את המירב.

לפרטים נוספים, נא לפנות למנהל הלקוח, הראל בן דוד052-2777781

להרשמה לחצו כאן.