לעיונכם סקירת התפתחות השכר בשנת 2020.

 

בשנת 2020 נמשכה עליית השכר בתעשייה תוך האצה בקצב, כאשר השכר החודשי הממוצע בתעשייה היה גבוה בכ- 36% מהשכר הממוצע במשק ועמד על 15,734 ש"ח בחודש. 

להערכת המחלקה למחקר כלכלי באגף כלכלה של התאחדות התעשיינים, צמצום העובדים לנוכח משבר הקורונה (פיטורין או חל"ת), הטה את ממוצע השכר כלפי מעלה כיוון שבעת המשבר מעסיקים נאלצו לצמצם עובדים המועסקים במשלחי יד המשתכרים בשכר נמוך יותר.

לצפייה לחץ כאן

 לקבלת הניתוחים הכלכליים של האגף למייל אנא הרשמו בקישור הבא