לשימושכם סרטונים באמהרית בנושא חיסונים

בהמשך לפניות מעסיקים שקיבלנו, ניתן להשתמש בסרטונים הבאים כחומר הסברה מול העובדים.