לאור נתוני התחלואה והחשש מהתפרצות קורונה בחברות תעשייה

נקבע עם מפקדת אלון שיתוף פעולה הדוק יותר שיבוא לידי ביטוי באופן מיידי בשני מישורים עיקריים בכל חשש של התפרצות קורונה במפעלים:

1. ביצוע חקירה אפידימיולוגית משותפת עם מפקדת אלון, תוך הצמדת חוקר אפידמיולוגי מוסמך ומקצועי (במקום ביצוע חקירה פנימית, כפי שהיה עד כה) 

2. בהתאם למספר העובדים החולים, ביצוע בדיקות קורונה בשטח המפעל לעובדים, באמצעות ניידת בדיקות עד ליום המחרת (עד כה הבדיקות נעשו באופן פרטי)

לסיוע הדוק בנושא יש לפנות לחדר המצב בהתאחדות:
אביב חצבני 052-6893720
אלעד נצר 050-7194700
גיל רגב 050-9478743