לגבי אישורי מעבר בסגר

לאור שאלות חוזרות, אנו מבקשים להבהיר כי אין צורך באישורי מעבר בסגר. 
עם כניסת הסגר הכללי לתוקף, אין כוונה להכריז על איזורים מוגבלים בערים אדומות.
ככל שיוכרזו אזורים מוגבלים, ניתן לפנות לחדר המצב שלנו על מנת להחריג עובדים. 

אביב חצבני 052-6893720
אלעד נצר 050-7194700
גיל רגב 050-9478743
בנוסף ניתן לפנות לחדר המצב גם דרך הטלגרם @industryIL_bot