תקנות והחלטות עדכני

אנו פועלים מול הממשלה בעניין התקנות וההחלטות הסופיות. נכון לעכשיו מסתמן:

1. חברות בענפים החיוניים שהוחרגו בתקנות - ללא שינוי בהשוואה לסגרים הקודמים
2. חברות שאינו מקבלות קהל ואינן מוחרגות - עבודה ב  50% ממצבת העובדים
3. מקומות מקבלי קהל (שאינם חיוניים) - סגורים

בנוסף, לא ידרשו אישורי מעבר פרטניים לעובדים (אלא אם הוכרז לוקלית על 'אזור מוגבל')