לעדכונכם, בהמשך לפעילות התאחדות התעשיינים,

משרד הבריאות הודיע לפני זמן קצר על קיצור משך הבידוד ל-10 ימים בכפוף לשתי בדיקות קורונה שליליות. הקיצור ייכנס לתוקפו ביום שלישי. זהו הקיצור השני של משך הבידוד לאחר פעילות אינטנסיבית של ההתאחדות מול מקבלי ההחלטות ולאחר שבעקבות פעילותנו הוחלט כי גם המדינה תישא בעלות ימי הבידוד.