חלק מהמענה המקצועי של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים ופעולותינו להסרת חסמים וטיפול מהיר בקבלת מענקי השתתפות בהוצאות קבועות במשבר הקורונה,

אנו משיקים בשיתוף רשות המיסים שירות ייחודי לחברי ההתאחדות בלבד הכולל פגישה אישית עם מנהל קרן הפיצויים, מר אמיר דהן, לצורך בחינת הבקשה בזמן אמת לצד בדיקת היתכנות לאישור הבקשה וקידום הטיפול בה במטרה להביא לקיצור זמנים משמעותי עד לסיום הטיפול בבקשה.

התועלות הצומחות למפעלי התעשייה מפגישה זו: 
קידום הטיפול בבקשה ובחינתה ע"י מנהל קרן הפיצויים ישירות במטרה להביא לסגירת התביעה לשביעות רצון המפעל.
ביצוע דיון אפקטיבי לפתרון חילוקי דעות וחוסר בהירות בין רשות המסים לבין המפעל.
מניעת יצירת עיכובים נוספים במקרים בהם נדרשים מסמכים נוספים.
סיוע בהכנה לקראת הגשת השגה על החלטת רשות המסים במידה ונקבע סכום מענקים שאינו לשביעות רצונך.

להלן מועדי הפגישות:

16.12.20 בין השעות 12.00-14.30
30.12.20 בין השעות 12.00-14.30


למענה מקצועי מקדים, יש לפנות אל היחידה לייעוץ עסקי וחדשנות בהתאחדות התעשיינים:
אביב חצבני, סגן ראש אגף כלכלה | 052-6893720 | avivh@industry.org.il 
דניאל פינטו, כלכלן היחידה לייעוץ עסקי וחדשנות | 052-3319433 | danielp@industry.org.il


לאחר בחינה מקצועית מקדימה תתואם, בהתאם לצורך,  לפגישה אישית 

על המפעל להסכים כי נציגי אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים יחשפו לנתוני החברה.