האפשרות להגשת בקשות למענק שימור עובדים לסגר השני (ספטמבר-אוקטובר) תיפתח ב-1.12.2020.

המענק הינו בסך 5,000 ₪ על כל עובד מזכה.

בעקבות בקשת התאחדות התעשיינים, ניתן מענק שיסייע במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף הפעילות:

  • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 25% ל-40%, 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-80%.
  • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 40% ל-60%,  5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-70%.
  • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 60% ל-80%, 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-55%.
  • עבור שיעור ירידה במחזור של מעל 80%, 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-40%.

ניתן לבדוק זכאות בקישור