לעדכונכם, בהמשך לפניית התאחדות התעשיינים, אושרה הקלה נוספת

במסגרתה חברות אשר הגישו בקשה לסיוע במסגרת מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה או בתכנית להעלאת פריון בתעשייה, 
יוכלו להגיש בקשה נוספת לסיוע במסגרת המסלולים המהירים במסגרת מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

להרחבה 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות: 
דניאל פינטו, כלכלן המחלקה danielp@industry.org.il , 052-3319433 
או אל אביב חצבני, סגן ראש אגף כלכלה, avivh@industry.org.il
052-6893720