אנו שמחים לבשר כי בימים אלו נפתח מקצה נוסף במסגרת מסלול להעלאת פריון

התומך בהשקעות הון והשקעות רכות בשיעור של 30% מסך ההשקעה. 
בנוסף, מקבל סיוע שקיבל אישור במסגרת הקצאות קודמות, יוכל בתנאים מסוימים להגיש בקשה נוספת על פי הוראה זו, לפני תום תקופת התכנית הקודמת. 
פרטים נוספים בחוזר המצ״ב