לעדכונכם, החל מהיום אין הסדר תשלום לעובדים בגין העדרות מחמת בידוד, אך חובת הבידוד קיימת.

יחד עם זאת, מצב זה עשוי להשתנות בימים הקרובים.
נדגיש כי העדרויות מחמת בידוד במהלך חודש אוקטובר ועד ליום 28.10 חייבות בתשלום בהתאם לתעודת המחלה הגורפת שתוקפה הוארך עד ליום 28.10.
התשלום בגין היעדרויות מחמת בידוד במהלך חודש נובמבר משולם בחודש דצמבר, ואנו פועלים כך שעד למועד תשלום השכר בגין חודש נובמבר יוסדר התשלום לעובד והשיפוי למעסיק.
לשאלות בנושא יש לפנות לאגף עבודה בהתאחדות התעשיינים.
03-5198731
03-5198824
03-5198819