בעקבות פעילות ההתאחדות, הוארכו מועדי הגשת בקשות התמיכה במסלול ייצור מתקדם

מטרת המסלול הינה לעודד ולסייע למפעלי תעשייה יצרנית בעלי מחזור פעילות מקסימלי של 400 מלש"ח בכל הארץ להגדיל את כושר הייצור והעלאת פריון העבודה של המפעלים על ידי הטמעת טכנולוגיות מתקדמות במטרה להקל את המעבר לעידן טכנולוגי של תעשייה 4.0 .
פרטים בחוזר המצ״ב