עדכון חשוב לגבי מענקי הוצאות קבועות והקלה בארנונה:

1. קבלת ההנחה בארנונה - אישורי קרן הפיצויים ברשות המסים נשלחים לכלל העסקים הזכאים באמצעות המייל.

הצפי כי יושלם עד ליום 13.10.2020.

במידה ולא קיבלתם את המכתב עד ליום 13.10.2020 - אנא פנו אל אגף כלכלה

2. קבלת מקדמות בעבור חודשים ספט-אוק 2020 -
כאמור, המקדמה הינה בגובה 50% מהמענק שניתן בחודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני, בהתאם לזכאות ובחירת העסק.

לכן, תנאי הסף לקבלת המקדמה הינו סגירת הבקשה לבקשת מענק בגין חודשים אלו.

במידה וטרם נתקבלה החלטה בבקשתכם לחודשים אלו, והדבר מהווה חסם לקבלת מקדמות ספט-אוק 2020. פנו לאגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים