לנוחיותכם בכל יום נציף מספר מסלולי מענקים רלוונטיים לתעשייה.

אנא תשומת לבכם למועדי ההגשה. צוות אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים ישמח לעמוד לרשותכם.
אביב חצבני, סגן ראש אגף כלכלה: 052-6893720
דניאל פינטו, כלכלן היחידה לייעוץ עסקי: 052-3319433

1. מסלול המענקים מתוקף חוק עידוד השקעות הון - מקנה מענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בתנאי שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית שאושרה על-ידי מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה> https://bit.ly/3jPpIoR

2. מסלול הסיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם - מעניק סיוע בשיעור של 30% מסך ההשקעה להגדלת כושר
הייצור והעלאת פריון העבודה של המפעלים על ידי הטמעת טכנולוגיות מתקדמות> https://bit.ly/30GIvep

3. מסלול הסיוע להעלאת הפיריון בתעשייה -  תומך בהשקעות הון והשקעות רכות בשיעור של 30% מסך ההשקעה, במטרה לעודד מפעלי תעשייה מוטת ייצור ושוק מקומי הממוקמת באזורי עדיפות
לאומית וירושלים> https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_44

4. מסלול השקעות הון - שימור עובדים - מעניק סיוע בעבור השקעות הון, אחזקה ושיווק לעסקים וחברות תעשייה, בעלות מחזור שנתי של 20 מיליון ₪ לפחות וששמרו על עובדיהם במהלך הסגר הראשון> https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_04_62