המפגש הדו שנתי - אסיפה כללית ובחירות למוסדות איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה - 2.12.20