בהמשך לבקשתנו, אחוז הזכאות לקבלת הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים עלה ל-30% מהמחזור השנתי (במקום 24% קודם לכן).

נזכיר כי הקלה זו מצטרפת לשורה של הקלות במסלולי ההלוואות בקרן בערבות מדינה במשבר הקורונה, לאור פעילותנו, ובהן:
1. האפשרות לקבל הלוואה משלימה באופן מיידי.
2. האפשרות לפצל את סכום ההלוואה בין מספר בנקים
3. פתיחת המסלול לעסקים בסיכון מוגבר.

להגשת הבקשה - https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/corona/

לפרטים נוספים ולליווי מקצועי בנושא מימון, אשראי ומענקים, ניתן לפנות לאגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים

אביב חצבני | 052-6893720 | avivh@industry.org.il
דניאל פינטו | 052-3319433 | danielp@industry.org.il