לאחר פעילות מאומצת של ההתאחדות מול משרדי הממשלה והשרים, להלן מתווה הפעילות נכון לעכשיו. התקנות יידונו בועדת החוקה לאחר כיפור.

 

1. ענפים הכלולים שבתוספת השנייה לתקנות ממרץ - ללא שינוי, עובדים מלא (ובלבד שהעובדים הכרחיים). 

גם מפעלים שפעלו מכח גוף התקנות ימשיכו באופן דומה: מפעלים קיומיים (100%) ומפעלים תהליכים  (30% או בהתאם להיתר - לפי הגבוה). 
תעשייה ביטחונית ותומך ביטחון יעבדו שניהם בשיעור 60%. בנוסף למפעלי הייטק יצואנים שבתוספת, נוספו מפעלי טכנולוגיה שיידרשו להגיע לתפעול מערכות. ותחום הבנייה בעבודה מלאה.

2. מפעלים הפועלים בענפים שאינם נמנים בתוספת השניה ובגוף התקנות ובסגר מרץ פעלו ב 30% - נדרשים לצמצם לחלוטין את כניסת העובדים למקום העבודה למעט למקרים הבאים:
תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקויים הנדרשים בדחיפות.;
ביצוע משלוחים;
תשלומי שכר;
הגעת העובד הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה;
הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד;
ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח;
הגעה לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית;

בכל אופן, ניתן יהיה להעסיק עובדים מרחוק. יצויין, שגם במצב כרגע יכולים אלה שאינם בתוספת לבצע מכר אונליין או שליחות, או להגיע ללקוח לשירות חיוני או למקום העבודה תחת הרשימה הנ״ל.

תהליך החקיקה עדיין לא הסתיים ואנו ממשיכים ללחוץ להרחבת הנוכחות במפעלים שאינם מנויים בתוספת. נעדכן שוב עם אישור וסיום החקיקה

חדר המצב שלנו פועל למענכם וניתן לפנות בכל עניין. חדר המצב יפעל היום עד 20:00 במתכונת מתוגברת ולאחר שעה זו ייתן מענה למקרים דחופים:
אביב חצבני 052-6893720
אלעד נצר 050-7194700
גיל רגב 050-9478743