רון תומר עם הישגי התאחדות התעשיינים בשנה שעברה ב - 90 שניות