עובד שהוצא לחל"ת זכאי לדמי אבטלה רק אם תקופת החל"ת היא 14 יום לפחות.

להלן אופן הדיווח על עובד שיצא לחל"ת בפעם הראשונה-

על המעסיק להעביר לביטוח לאומי באופן מקוון את הפרטים הבאים:
1. פירוט שכר (טופס 100) הכולל תאריך תחילת עבודה אצל המעסיק.
2. ״קובץ הפסקת עבודה" הכולל סיבה ותאריך הפסקת עבודה.

להלן אופן הדיווח על עובד שיצא לחל"ת חוזר-

על המעסיק להעביר לביטוח הלאומי:
1. קובץ הפסקת עבודה" הכולל סיבה ותאריך הפסקת עבודה של יום העבודה האחרון.
במקרה זה אין צורך בטופס 100.
את תאריך תחילת העבודה יש להשאיר ריק- אין צורך לדווח.