תעריפי רשת חלוקת הגז הטבעי - סקר רשות הגז

שלום רב,

בימים אלו רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה בוחנת מספר אפיקים לקידום תכנית שתכליתה ייצוב רשת חלוקת הגז הטבעי והאצת חיבור הצרכנים.

במטרה להשיג אסדרה מיטבית למשק ולצרכנים עורכת רשות הגז הטבעי היוועצות עם בעלי עניין שונים ובראשם הצרכנים הקיימים והפוטנציאליים של רשת החלוקה של הגז הטבעי בישראל.

במסגרת זו, אנו פונים אליך לטובת השתתפות בסקר קצר. אנו רואים חשיבות גדולה בקבלת המשוב ממך לצורך ריכוז מכלול השיקולים בטרם נגבש מודל מיטבי ונודה אם תוכל להקדיש מזמנך ולהשיב על הסקר.

הסקר נערך ע"י חברת מטריקס. לא ייעשה כל שימוש במידע ונתונים אלה, אלא למטרות המחקר בלבד.

על מנת לקבל תמונת מצב המורכבת ממס' רב של משתתפים בסקר, ייתכן ותקבל בקשה למילוי הסקר ממס' מקורות.

לכניסה לסקר אנא לחץ כאן

תודה מראש על שיתוף הפעולה,

רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה