עדכון לקראת הסגר המתוכנן:

ההתאחדות פועלת מול משרדי הממשלה לצמצם את המגבלות על התעשייה שעובדת במתכונת "מגן תעשייה". כרגע אין עדכונים נוספים, אין צורך לפנות לחדר המצב. נעדכן כשיהיו כמובן. חדר המצב יעבוד באופן מלא בכל תקופת הסגר כולל בחגים. ההתאחדות פועלת מול משרדי הממשלה לצמצם את המגבלות על התעשייה שעובדת במתכונת "מגן תעשייה". כרגע אין עדכונים נוספים, אין צורך לפנות לחדר המצב. נעדכן כשיהיו כמובן. חדר המצב יעבוד באופן מלא בכל תקופת הסגר כולל בחגים.