לעדכונכם, שירות התעסוקה נענה לבקשתנו להאריך את תקופת ההגשה לקבלת מענקי החזרה מחל"ת

בעבור חודש יוני 2020 עד ליום 22.9.2020 (זאת במקום 31.8.2020). זאת על רקע נתוני ההגשה הנמוכים, הנובעים מהצורך באישור העובדים לקבלת המענק וכן פרק הזמן הקצר שניתן להגשת הבקשות.

בנוסף, אנו פועלים על מנת לאפשר הקלה בדרישות הבירוקראטיות בהגשת הבקשות.