(11.08) ידיעות אחרונות: תוכנית חדשה: המעסיקים ששמרו על רוב עובדיהם יקבלו פיצויים