כניסת עובדי שטחים לעבודה בישראל לאחר חג הקורבן.

כידוע תוקף האשור לכניסת העובדים בתנאי לינה יפוג מחר. העובדים ישלחו לבתיהם לרגל החג.
בדיון אשר התקיים השבוע עם משרדי הממשלה העוסקים בנושא, הוחלט כי כניסתם לאחר החג תהיה שוב בתנאי לינה, אולם דבר זה מחייב החלטת ממשלה וכזו תהיה רק ביום א'.
נשוב לעדכן.