מפגש משטחים ושילוח - החולייה האחרונה בשרשרת האספקה - 12.8.2020