לעדכונכם, הנחיית הממשלה לגבי איסור התקהלות

עד 10 אנשים במרחב סגור ועד 20 במרחב פתוח אינה תקפה במקומות עבודה. אנחנו בקשר עם משרד הבריאות לגבי ההנחיות החדשות בעניין איסוף עצמי בלבד מחדרי אוכל ונעדכן בהקדם. 
נוהל המשכיות עסקית יעודכן ביום ראשון בהתאם למגבלות.