עובדי שטחים בישראל - הארכת לינה

בעקבות דיון מל״ל אתמול, הוחלט כי לאור החמרת קצב ההדבקות ברש"פ עובדי השטחים הלנים בישראל ישארו בתנאי לינה עד לחג הקורבן - 30/7/2020
עובד שיצא קודם לכן - לא יוכל לחזור