(15.07) גלובס: רון תומר:"הממשלה הציגה חצי תוכנית כלכלית. אין שימור עסקים ואין מנועי צמיחה"