נוהל השגה במקרה של קבלת הודעת SMS בדבר כניסה לבידוד

 

הודעה בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור עובד אחד או שני עובדים אשר אינם קריטיים להמשך הרציפות התפקודית של המפעל -  
יש לפנות לכוכבית 5400 (מוקד משרד הבריאות) - המוקד כרגע בעומס ומשרד הבריאות פועל בכדי לתגבר את המענה).

 

הודעות בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור שלושה עובדים ומעלה או פחות מכך, כאשר מדובר בעובדים קריטיים להמשך הרציפות התפקודית של המפעל -
מומלץ להתקשר לכוכבית 5400 ולנסות לקבל מענה אנושי במוקד, או לחילופין ניתן לפעול על פי הנוהל הבא:

 

יש למלא את קובץ האקסל המצורף (מילוי המשבצות הכחולות בלבד, אין למלא משבצות אדומות).
חשוב למלא עבור כל מבודד את מירב המידע הידוע.
במצב שבו יש כמה חולים ידועים יש לציין באקסלמצ"ב(עבור כל מבודד מידע אודות חשיפה אל כל אחד מהחולים הידועים ב- 10 יום שקדמו להשגה.
במצב בו ידוע על חולה מאומת יש לציין את שמו וככל הניתן את מספר הזהות שלו או המספר האפידמיולוגי שלו.
יש לשלוח את הקובץ המלא למיילquarant.appeal@moh.gov.il
מענה להשגות באמצעות המייל, יינתן תוך 3 ימים (התאחדות התעשיינים פועלת במרץ אל מול משרד הבריאות בכדי לצמצם את משך הזמן למענה).
דגש חשוב: מומלץ לטפל בהשגה באמצעות המוקד הטלפוני (כוכבית 5400) טרם השימוש בחלופה של המייל, זאת מכיוון שפרק הזמן למענה במיילים עשוי להיות ארוך אף יותר מהמענה הטלפוני במוקד משרד הבריאות.

 

מקרים דחופים ניתן לפנות לחדר המצב של התאחדות התעשיינים בפלאפון: 050-7194700 או 052-6893720.