ישיבת חברי הענף בנושא החוק לעידוד התעסוקה 11.6.2020

כלי הסיוע הממשלתי האחרון שנותר כיום רלוונטי הינו "מענק לעידוד תעסוקה" הנמצא על שולחן ועדת הכספים לאישור לפני העברתו לאישורה של הכנסת. בשפת העם מדובר במענק בסך 7,500 לעובד מוחזר מחל"ת, למרות שהסכום של 7,500 לא מופיע בהצעת החוק אפילו פעם אחת.

כידוע לכולנו, המענק הקודם, המפצה על ירידת מחזורים רלוונטי רק לחברות שהיקף פעילותן השנתי לא עבר את הסך של 20 מיליון שקלים בשנת 2019. 

החוק לעידוד התעסוקה איננו מתאים לתעשייה ומפלה אותה לרעה בהשוואה למגזר המסחר ששלח את כל עובדיו לחל"ת, כך שהסכומים שיקבלו  ענפי המסחר, השירותים, המלונאות, המסעדות וכו' יכולים להיות גבוהים מאוד.

עם זאת, נראה כי הפור נפל, ולא ניתן יהיה לשנות את מתווה המענק. חובה על כל תעשיין להכירו היטב, שכן תכנון לא נכון של החזרת כוח האדם, יכול לגרום שגם המעט המגיע לו יתקבל.

לדוגמה – לפי סעיף 3 (2) (ג) – על העובד להתחיל בעבודתו לא יאוחר מהיום ה- 15 באותו החודש.
במלים אחרות, מי שרוצה לקבל מענק בגין חודש יוני חייב לקלוט את העובדים בתוך פחות משבוע !!
כאמור, ישנם עוד סעיפים רבים שיש חובה להבינם, כדי לתכנן כראוי את קליטת העובדים ולקבל השתתפות ממשלתית בשל כך.

לפיכך, הנכם מזמנים לישיבה של חברי הענף, על מנת להסביר ולהבהיר נקודות עיקריות של הצעת החוק, שעשויות להביא לקבלת מענקים בסכומים של אלפי שקלים לכל מעסיק

במידה ויוותר זמן, נדון בסוגיות נוספות הרלוונטיות לענף התמרוקים, כגון ביטול המכסים על תמרוקים מיובאים מאסיה

להזמנה לחצו כאן
להרשמה למפגש לזום לחצו כאן