מצגות קורס עמידה בתנאי סייבר לקבלת היתר רעלים - החל מתאריך ה- 1.7.2020