נספחים-הסדר רכישת תלושי שי פסח 2020


*למען הסר ספק:
התאחדות התעשיינים בישראל  ו/או  אגודת בית התעשיינים חיפה אינם אחראים על אי כיבוד תלושי השי.
בכל  מקרה  של חדלות  פירעון מטעם הרשתות ומכל סיבה שהיא.
תנאי ההתקשרות הינם באחריות בלעדית של מנפיק התו.
להתאחדות התעשיינים ו/או אגודת בית התעשיינים, חיפה אין כל אחריות לתנאים שנקבעו ע"י המנפיקים.

 

 


חוזר כללי


 


נספחים רכישת כרטיס "MAX" (לאומי קארד) 

הנחיות לרכישה והפעלת כרטיס MAX

נספח 1 - טופס הזמנה לכרטיס MAX +תנאי התקשרות בהעברה בנקאית 
נספח 2 - מדריך עזר לאתר ניהול הזמנה דיגיטלית
נספח 3 - טופס הזמנה דיגיטלי ותנאי התקשרות
נספח 4 -פירוט כרטיס רגיל  MAX מבית לאומי קארד ותנאים והגבלות לכרטיס 
נספח 5 - פירוט כרטיס דיגיטלי MAX לאומי קארד ותנאים והגבלות

 

 


 


נספחים רכישת כרטיס "תו פלוס" מרשת יינות ביתן

הנחיות לרכישה והפעלה תו פלוס

נספח 1 - טופס הזמנה
נספח 2 - תנאי התקשרות  בהעברה בנקאית לרשת יינות ביתן
נספח 3 - הוראות למילוי קובץ עבור הנפקת כרטיסים דיגיטליים
נספח 4 - קובץ אקסל להזמנת כרטיסים דיגיטליים
נספח 5 - פירוט כרטיס תו פלוס+תנאים והגבלות לשימוש הכרטיס
נספח 6 – רשימת סניפים

 

 


 

 

נספחים רכישת כרטיס "תו הזהב - cash" רשת שופרסל

הנחיות לרכישה והפעלה כרטיס תו הזהב 

נספח 1 - טופס הזמנה
נספח 2 - טופס הזמנה דיגיטלי
נספח 3 - מדריך לניהול הזמנות תו הזהב דיגיטלי
נספח 4 - תנאי התקשרות העברה בנקאית  לרשת השופרסל
נספח 5 - פירוט כרטיס הזהב CASE
נספח 6 - רשימת סניפים של רשת שופרסל להוצאת  הכרטיסים

 

 


 

 


נספחים רכישת כרטיס רשת חנויות רמי לוי שיווק

הנחיות לרכישה והפעלה כרטיס רמי לוי 

נספח 1 – טופס הזמנה
נספח 2 – טופס הזמנה התו דיגיטלי
נספח 3 – הוראות למילוי עבור הנפקת כרטיסים דיגיטליים
נספח 4 – תנאי התקשרות בהעברה בנקאית לרשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה
נספח 5 - פירוט כרטיס רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 
נספח 6 - רשימת סניפים של רשת חנויות רמי לוי להוצאת הכרטיסים