פורום מנכ"לים בתעשייה מפגש 9 קבלת החלטות בתנאי אי וודאות 15.01.20