ועידת ישראל לתעשיה 2019 מסע בין המודלים המובילים בעולם 2.12.2019